Návštěvní řád

1. Vstup je povolen pouze osobám starším 15 let (případně podle akce) a zároveň od 24:00 neprodáváme vstupné do klubu osobám mladším 18 let. Při vstupu od tebe můžeme žádat občanský průkaz pro kontrolu a v případě potřeby tě do klubu nevpustit.

2. Zákaz kouření ve všech prostorách klubu. Nevztahuje se na elektronické cigarety.

3. Vstup se zbraněmi je zakázán. Pokud u tebe najdeme zbraně, do klubu tě nevpustíme.

4. Držení a prodej drog (omamných látek) jsou zakázány. Pokud u tebe najdeme drogy nebo omamné látky do klubu tě nevpustíme. V případě zjištění prodeje drog přivoláme policii.

5. V klubu je povolená pouze konzumace alkoholu a pití zakoupeného přímo v Denoche. Vstup s vlastním alkoholickým i nealkoholickým nápojem je zakázán.

6. Je zakázán vstup do klubu s jídlem a pitím.

7. Je zakázáno vynášení inventáře a skla z klubu.

8. Každý návštěvník klubu je povinen zaplatit vstupné a být označen ID páskou po celou dobu konání akce.

9. Vstupem do klubu souhlasíš s možným prohledáním od našeho security týmu. Vyhrazujeme si právo nevpustit do klubu lidi pod zjevným vlivem alkoholu a nebo drog a zároveň tě také můžeme v případě podezření podrobit zkoušce alkoholtesterem nebo testem na přítomnost drog.

10. Kabáty, bundy, batohy nebo větší tašky si odlož do šatny. Nenechávej si ale v šatně žádné cennosti. Za případné ztráty nezodpovídáme.

11. Abychom ochránili svobodu našich hostů, je striktně zakázáno jakékoliv focení ke komerčním účelům bez předchozí dohody. Provozovatel klubu si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií pořízené fotografem klubu a videí v prostorách klubu.

12. Nebudeme tolerovat agresivitu, násilí ani nesnášenlivost v jakékoliv podobě. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do klubu osoby agresivní či nevhodně oblečené.

13. Pokud to uznáme za vhodné (například když v klubu usneš), máme právo tě kdykoliv poslat domů. V případě nevhodného chování si provozovatel vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z klubu bez nároku vrácení vstupného.

14. Nesnaž se dostat se na pódium. Jedině že bychom tě k tomu vyzvali.

15. Vstupem do klubu Denoche Music Hall se návštěvník zavazuje k dodržování návštěvního řádu.

Menu